1922

Dr. Mabuse, the Gambler
7.9

Dr. Mabuse, the Gambler

Ο εγκληματικός και ευφυής εγκέφαλος του Δόκτωρα Μαμπούζε κατεργάζεται τρόπους να κατακτήσει το Βερολίνο και να κάνει μια τεράστια περιουσία. Ο ...